"Бити свој бити срећан"

Жарко Требјешанин

психолог

Жарко Требјешанин

психолог

О Учеснику

Рођен је 1950. године у Београду, где је и дипломирао 1974. године на одсеку за психологију на Филозофском факултету. На истом факултету је магистрирао 1982. са тезом “Фромово схватање утицаја друштва на формирање личности” и докторирао 1990. са тезом “Схватање детета и развоја личности у традицијској култури Срба”.

Као асистент-приправник запослио се на Групи за психологију на Филозофском факултету у Нишу 1974. године, да би наредне године прешао на Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију (бивши Дефектолошки факултет) у Београду, где и данас ради. На предмету Општа психологија са психологијом личности изабран је 1982. за асистента, 1990. за доцента, 1992. за ванредног професора, а 1995. за редовног професора. Осим овог предмета на ФАСПЕР, предаје Невербалну комуникацију на Филозофском факултету, a Психологију личности на Академији лепих уметности и мулитимедија и на Учитељском факултету у Београду.

Био је председник Савеза психолога Југославије, члан Управног одбора Политике а.д. (2009-2011), председник Већа научних области друштвено-хуманистичких наука Универзитета у Београду (2012-2014), члан Савета Универзитета у Београду (у више наврата), члан УО РТС (2011-2016) и главни уредник Психолошких новина (1983-1984).

Због свог политичког ангажовања против режима Слободана Милошевића и активног противљења Закону о универзитету из 1998. године био је избачен из наставе, али се после годину дана вратио на своје радно место судским путем. Уочи избора 2000. године, на којим је дошло до демократских промена у Србији, активно је учествовао на многим трибинама широм Србије у кампањи „Спаси Србију и гласај“.

Учествовао је као сарадник и руководилац пројекта у научним и стручним пројектима Института за психологију као што су „Социјализација деце у Србији“, „Како деца Србије виде рат и мир“, „Психосоцијалне последице рата по децу и родитеље“ и у пројектима Института за политичке студије као што су „Идентитет и узори младих у Србији“, „Психолошко-политички профил студената Београдског универзитета“. Сарађивао је на пројекту едукације младих „Постани грађанин“ у организацији Грађанских иницијатива. Аутор је пројекта стручне едукације из психологије представника невладиних организација и предавач на тематским семинарима о личном и колективном идентитету, ставовима, предрасудама и стереотипима у организацији ОЕБС-а. Водио је више пројеката о толеранцији, ромском лидерству итд. у Црној Гори, чији је организатор био ОЕБС.

До сада је објавио двадесетак књига и више од стотина научних и стручних радова. Такође је уредио и написао предговоре за књиге.

Жарко Требјешанин

Душа вина – промоција књиге

15:00
Порта манастира Градац