На три корака од врха неба ...

Randal Mejdžor

prevodilac

Randal Mejdžor

prevodilac

О Учеснику

Akademska karijera
◦ BA, Baylor University, Waco, Texas, USA (Starogrčki/Religija), 1981.
◦ BD, Baptist Theological Seminary, Rueschlikon, CH, 1986
◦ Magistarska diploma, Filozofski fakultet, Novi Sad, naslov teze: Imenički sufiks –ost i njegovi ekvivalenti u engleskom jeziku, 2005.

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ Teorija i praksa prevođenja
◦ Korpusna lingvistika
◦ Računarska tehnologija i prevođenje
◦ Generativna gramatika
◦ Američke studije – Istorija razvoja popularne muzike u SAD-u

Studije, ogledi, poglavlja u knjigama
– Radovanović, Milorad and Randall A. Major (eds.), Serbian Sociolinguistics, International Journal of the Sociology of Language, general editor Joshua Fishman, Vol. 151. (2001)

Radovi
– Major, Randall, Apstraktne imenice u srpskom jeziku stvorene od prostih prideva i sufiksa -ost: Problemi u prvođenju na engleski, V Simpozijum kontrastivna jezička istraživanja, Zbornik radova, Novi Sad 1996.
– Radovanović, Milorad and Randall A. Major, Introduction. Serbian Sociolinguistics . Serbian Sociolinguistics. International Journal of the Sociology of Language, general editor Joshua Fishman, Vol. 151, 1-6. (2001)
– Major, R. & T. Milićev. 2006. Sintaksička, diskursna i leksička svojstva jezika Pekićeve Atlantide : uticaj jezičke interferencije. U: Subotić, Lj. ( ur.) Susret kultura: zbornik radova. Novi Sad : Filozofski fakultet, 403-410.

Važniji prevodi (knjige/članci)
– Kulić, Branka i Nedeljka Srećkov, The Monasteries of the Fruška Gora, Prometej, Novi Sad 1994, str. 6-192.
– Ivić, Pavle (ed.), The History of Serbian Culture, Porthill Publishers, London 1995, str. 1-356.
– Lučić, Milan , The Status and Rights of Minorities in Vojvodina, Forum, Novi Sad 1995, str. 1-69.
– Basara, Svetislav, Civil War Within, Dereta, Beograd 1997, str. 1-93.
– Savić, Milisav, Midnight Train from Raška, Dereta, Beograd 1998, str. 1-212.
– Basara, Svetislav, The Last Wall, New Moment, 9-10, 130-133, Ljubljana 1998.
– Savić, Milisav, Stifling , Grand Street, 68, 216-222, New York 1999.
– Grković, Milica, The First Charter of the Dečani Monastery, Mnemosyne, Belgrade 2004, 10-174.

Prevod sa engleskog na srpski
– Tul, Džon Kenedi, Zavera budala, Clio, Beograd 1999, str. 5-427. (sa Tatjanom Milićev)

Randal Mejdžor