На три корака од врха неба ...

Рајна Драгићевић

лексиколог и лексикограф, доктор филолошких наука и универзитетска професорка
rajna dragicevic

Рајна Драгићевић

лексиколог и лексикограф, доктор филолошких наука и универзитетска професорка

О Учеснику

Рајна Драгићевић (1968) је српски лексиколог и лексикограф, доктор филолошких наука и универзитетска професорка. Бави се још и творбом речи, као и методиком српског језика.

За­вр­ши­ла је групу за српски је­зик и оп­шту лин­гви­сти­ку на Фи­ло­ло­шком факулте­ту у Београ­ду. Магистрирала је 1993, а док­то­ри­ра­ла 1999. године. Тема магистарског рада гласи Лексичка антонимија на материјалу Српских народних пословица Вука Стефановића Караџића, а наслов доктората гласи Творбена и семантичка анализа придева са значењем људских особина у савременом српском језику.

Од 1994. Рајна Драгићевић ради на Филолошком факултету Универзитета у Београду, и то на Катедри за српски језик са јужнословенским језицима. У почетку је била запослена као асистенткиња-приправница, затим као асистенткиња, па доценткиња од 2000. до 2008. године. Од 2008. до 2013. године ради у звању ванредног професора, а од 2013. има звање редовног професора. Предаје Савремени српски језик, Лексикологију, Увод у лексикографију и Практичну лексикографију.

Рајна Драгићевић је аутор седам монографија, коаутор четири речника, уредник једанаест колективних монографија или зборника радова, аутор неколико уџбеника из граматике српског језика за основну школу и аутор више од 300 научних и стручних радова и приказа.

Рајна Драгићевић