"Бити, наравно."

Проф. др Синиша Јелушић

академски професор
sinisa jelusic

Проф. др Синиша Јелушић

академски професор

О Учеснику

Rođen je 24. 01. 1952. u Risnu. Na Filološkom fakultetu Beogradskog univerziteta je diplomirao, magistrirao i doktorirao. Studijski je boravio na nekoliko univerziteta. Radio je kao profesor na Pedagoškoj akademiji u Beogradu, savjetnik za međunarodnu saradnju u oblasti kinematografije u Ministarstvu kulture Republike Srbije i stalni saradnik Instituta za književnost i umetnost u Beogradu (rukovodilac projekta akademik Z. Konstantinović). Redovni je profesor Fakulteta dramskih umjetnosti na Cetinju, na kome predaje predmete: Komparativna književnost; Istorija i teorija drame i pozorišta; Autorske poetike; Dramatologija; Metodologija naučnog rada (master studije FDU). Od 1999/2000. do 2012. kao profesor po pozivu na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, predavao je predmete: Srednjovjekovna književnost; Teorija književnosti I, II; Uvod u teoriju književnosti; Krleža i Desnica (specijalni kurs); Književnost i film (mentor/odgov. profesor), Tumačenje književnog teksta. Od 1999. do 2007. profesor je po pozivu Filozofskog fakulteta Univerziteta Istočno Sarajevo/BiH (predmet: Istorija i teorija svjetske drame i pozorišta I, II). Master i doktorski kursevi: Filozofski fakultet, Banjaluka, Bosna i Hercegovina/Republika Srpska (1999/2000): Metodologija književno-naučnih istraživanja, Filozofski fakultet, S. Sarajevo (Bosna i Hercegovina/Republika Srpska): Hermeneutika drame, predmet: Metodologija književno-naučnih istraživanja (2002/03), Filozofski fakultet Osijek (Hrvatska): Teatar i sjećanje (2010/11).

Stalni je saradnik Instituta svjetske književnosti (IMLI), RAN, (РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ им. А. М. ГОРЬКОГО) na projektu: Литературные взаимосвязи России XVIII–XIX вв.: по материалам российских и зарубежных архивохранилищ http://www.imli.ru/ Član je Odjeljenja humanističkih nauka CANU; Redakcionog odbora za kritičko izdanje Sabranih djela Petra II P. Njegoša CANU; Estetičkog društva Srbije i BAK-a (Beogradskog analitičkog kruga); Redakcionog odbora za izdavačku djelatnost Univerziteta Crne Gore i član Senata Univerziteta Crne Gore (2006–2013); Međunarodnog redakcionog savjeta naučnog časopisa Вестник славянских культур, ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ, Москва, Российская Федерация. www. http://vestnik-sk.ru/; Međunarodne redakcije online časopisa Artos za znanost, umjetnost i kulturu Umjetničke akademije u Osijeku (Hrvatska). http://www.uaos.unios.hr/artos/index.php/hr; inostrani član Obrazovnog fonda braće Sergeja i Evgenija Trubeckih Moskva// „Образовательный фонд имени братьев Сергея и Евгения Трубецких” Москва

U okviru intertekstualnih istraživanja književnosti i likovnih umjetnosti dr Jelušić je autor dva eksperimentalna filma: Movie pictures Đure Jakšića (Fokus, Beograd, 1996.) i Meditationes Parisiorum (Fiks fokus, Beograd – RTS Beograd, 1998), koji su prikazani na festivalima jugoslavenskog dokumentarnog i kratkometražnog filma u Beogradu.

Pored više od 140 radova objavljenih u raznim domaćim i stranim naučnim i stručnim publikacijama, objavio je knjige: Ut pictura poesis (1996); Tekst i intertekst (1999); Poetički oblici, (2002); Prometejev pad. Intertekstualnost: drama, teatar, film, (2007); Razumjeti lutku: ogledi o traganju za arhetipom (2017). Izbor iz radova: Текст и интертекст – семантические антиномии „Кроткой” Ф. М. Достоевского (Предварительные тезисы), u: Достоевский: писатель, мыслитель, провидец. Сборник статей, Москва: ПСТГУ, 2012; Стихи Негоша – посвящение Пушкину как метафизический текст, u: Rusija i Balkan, Podgorica/Moskva, 2012; Христианство и смех: спор вокруг гоголевского понимания комического. «Вестник славянских культур»// Государственная академия славянской культуры (ГАСК), Москва, 2014.

Za vanrednog člana Crnogorske akademije nauka i umjetnosti izabran je 18. decembra 2018. godine.

Више о догађају >>>

Проф. др Синиша Јелушић