"Бити свој бити срећан"

Бора Димитријевић

Археолог и дугогодишњи директор Народног музеја у Зајечару

Бора Димитријевић

Археолог и дугогодишњи директор Народног музеја у Зајечару

О Учеснику

Бора Димитријевић рођен је у Зајечару, где је и завршио основну школу. Године 1968. завршио је гимназију након чега је уписао Филозофски факултет у Београду. На групи за археологију, на којој је дипломирао 1973. године.

У Историјском архиву радио је од 1976—2001године. Од 1990. године, именован је на месту директора архива. Од 2001. године директор је Народног музеја у Зајечару. Сада у пензији.

Бора Димитријевић

Путеви културне дипломатије

19:30
Сала Дома културе