"Бити, наравно."

ОД ЈАДРАНА ДО РАШКЕ

gaetano bencic
18 авг 2021
14.00
Порта манастира Градац

ОД ЈАДРАНА ДО РАШКЕ

Гаетано Бенчић: “DALL’ADRIATICO ALLA RAŠKA. ARCHITETTURA SACRA DEL XII Е XIII SECOLO DI CROATI E SERBI.”
”ОД ЈАДРАНА ДО РАШКЕ – САКРАЛНА АРХИТЕКТУРА ХРВАТА И СРБА XII И XIII ВЕКА.”

Манастир Градац