На три корака од врха неба ...

Нове књиге издавачке продукције ЦК „Градац“

18 авг 2018
17:00
Галерија Центра за културу "ГРАДАЦ"

Нове књиге издавачке продукције ЦК „Градац“

Књиге за Људмилу (постмодерни романи Милисава Савића)
Учествују: Ауторка др Ана Стишовић Миловановић, проф. др Сава Дамјанов и Милисав Савић

„Рукопис монографије Књиге за Људмилу (Постмодерни романи Милисава Савића), ауторке Ане Стишовић Миловановић, обухвата укупно 149 страница компјутерског текста, а поред увода и закључка сачињен је из четири цјелине. Прва цјелина Ерос у загрљају Танатоса посвећена је анализи романа Ћуп комитског војводе, друга цјелина Phobos i Aphobia односи се на анализу романа Хлеб и страх, трећа цјелина Прича која се морала написати обухвата интерпретацију романа Ожиљци тишине, док је четврта цјелина Perpetum ver est утемељена на тумачењу романа La Sans Pareille.