"Култура у три речи"

Синиша Мишић

професор, историчар
sinisa_misic

Синиша Мишић

професор, историчар

О Учеснику

Синиша Мишић (Рујиште, Бољевац, 25. јун 1961) је српски историчар.

Завршио је Педагошку академију у Неготину 1980. године а Филозофски факултет у Београду 1985. Радио је као библиотекар на одељењу за историју 1986. а 1987. изабран је за асистента приправника за предмет историјска географија. Магистрирао је 1990. тезом Унутрашње воде и њохово коришћење у средњовековној Србији. Наредне године постао је асистент. Докторирао је 1994. са дисертацијом Хумска земља у средњем веку на Филозофском факултету у Београду. Ова дисертација објављена је као књига 1996. године. Изабран је за доцента 1995. Проучава однос друштва и природне средине у средњовековном друштву српских земаља и истраживањима привреде и насеља. Оснивач је катедре за историјску демографију на Географском факултету Универзитета у Београду.

Најважнији радови
Поход султана Мусе на Деспотовину 1413. године и источна српскотурска граница (1987).
Повеље цара Стефана Душана манастиру Светог Петра Коришког из 1355. године (1993).
Гајење и прерада лана и конопље у Србији XIV-XVI века (1994).

Синиша Мишић

Предавањe: Краљ Стефан Првовенчани

17:00
Галерија Центра за културу „Градац“