"Култура у три речи"

Др Жанета Перишић

филолог, саветница

Др Жанета Перишић

филолог, саветница

О Учеснику

Жанета Ђукић Перишић рођена је у Београду, где је завршила основну школу, гимназију и Филолошки факултет. За време постдипломских студија у Лењинграду написала је магистарски рад Поетика сижеа у „Историјској поетици” А. Н. Веселовског. Студијом Лик Томе Галуса у делу Иве Андрића магистрирала је на Филолошком факултету у Београду. Докторирала је на Филозофском факултету у Новом Саду тезом Тематско-мотивски, идејни и поетички аспекти Андрићевог стваралаштва у биографском и историјском контексту. Објавила је књиге Каваљер светог духа(1992), Јеврејски портрети у делу Иве Андрића (2005), Кулинарски путописи (2008). У српској периодици објавила је и низ студија из области историје и теорије књижевности те критичких текстова о савременој српској прози. Приредила је Андрићев недовршени роман На сунчаној страни (1994), Андрићеву путописну прозу Предели и стазе (2000), љубавна писма светских писаца Анђео иза огледала (2001), избор прича награђених Андрићевом наградом Прича и причање (2001), избор критичко-есејистичких текстова Миодрага Перишића: Анђео историје и дневни послови(2004), Сабране приповетке Иве Андрића (2008, 2012). Преводи са руског језика. Ради као саветница у Задужбини Иве Андрића у Београду.

Др Жанета Перишић